Beleggersmotivatiescan

Dank voor uw interesse in de Flying Elephants Beleggers­motivatie­scan. Deze scan is ontwikkeld in samenwerking met De Financiële Telegraaf (DFT) en het Beleggingsinstituut en onderzoekt de samen­hang tussen uw motivatie­profiel en uw beleggings­stijl.

Deze scan is bedoeld voor de actieve belegger en de belegger die over­weegt dat te worden. De uitkomst geeft aanwijzingen hoe u uw ontwik­keling als belegger kunt verbeteren.

De scan betreft 14 vragen. Keuze­vragen en vragen waarbij u punten moet verdelen over stellingen. Invullen kost ongeveer 10-15 minuten en de uitslag ontvangt u direct per e-mail.

Wij wensen u veel succes!

Beleggersmotivatiescan